Klímaszerelés, klíma telepítés

Helyszíni felmérés, és  tanácsadás:

Szakértőink személyesen felmérik a munkát, segítenek meghatározni a klíma optimális helyzetét és típusát, továbbá válaszolnak bármilyen felmerülő kérdésre.

Klímaszerelés:

Szakképzett kollégáink az előre megbeszéltek alapján felszerelik a kiválasztott kültéri és beltéri egység(ek)et, továbbá megmutatják a klíma használatát.
Csak általunk beszerzett, megbízható forrásból származó készülékek szerelését vállaljuk.

Sp­lit klí­ma­ké­szü­lék te­le­pí­té­se:

Ára­ink a ná­lunk vá­sá­rolt ké­szü­lé­kek­re vo­nat­koz­nak. Ha már ren­del­ke­zik klí­ma­be­ren­de­zés­sel, sze­mé­lyes egyez­te­tés után te­szünk aján­la­tot a te­le­pí­tés­re. Ve­gye fel ve­lünk a kap­cso­la­tot, ha klí­ma­sze­re­lés­re van szük­sé­ge!

A split klí­ma te­le­pí­té­se brut­tó 60 000 Ft:

(az ál­ta­lunk ér­té­ke­sí­tett be­ren­de­zés ese­tén)

 • kiszállási költség (beleértve a nálunk vásárolt klíma kiszállítását is)
 • 1 db kültéri és 1 db beltéri egység felszerelését
 • kültéri és beltéri egység közötti kábelezést, valamint szigetelt rézcsővel való összekötést 3 méteres szakaszon
 • 1 faláttörés elkészítését
 • Csövek és kábelek eltakarását 3 m-ig festhető kábelcsatornával
 • cseppvízvezeték elvezetését 3 fm-ig
 • a kültéri egység konzolra vagy rezgéscsillapító talpra rögzítését
 • a klíma elektromos hálózatba csatlakoztatását (3 méterig)
 • berendezés vákuumozását nyomáspróbáját
 • beüzemelési jegyzőkönyv és garanciapapír kitöltését, a berendezés regisztrálását a Nemzeti Klímavédelmi Ha-tóságnál
 • a további szükséges rögzítőelemeket és kiegészítőket
 • klímatelepítés utáni takarítást
 • a klíma használatának bemutatását

Amennyi­ben a bel- és a kül­té­ri egy­ség tá­vol­sá­ga több mint 3 mé­ter, il­let­ve, ha spe­ci­á­lis mű­sza­ki meg­ol­dá­so­kat szük­sé­ges al­kal­maz­ni, az aláb­bi költ­sé­ge­ket szá­mol­juk fel:

 • 3 méternél hosszabb csőszakasz (kábelcsatornás takarással) bruttó 5 500 Ft/fm
 • hűtőközeg rátöltés R410 esetén 0,5 kg-ig bruttó 8 000 Ft.
 • További faláttörések bruttó 5 000 Ft/db
 • 3 métert meghaladó elektromos kábelezés bruttó 1 000 Ft/fm
 • 3 métert meghaladó cseppvízvezeték bruttó 1 000 Ft/fm

Egyéb ára­ink:

 • Split klíma leszerelése bruttó 18 000 Ft.
 • Új, nem nálunk vásárolt klíma telepítése bruttó 70 000 Ft
 • Helyszíni felmérés árajánlathoz és az ideális készülék kiválasztásához bruttó 8 000 Ft (Megrendelés esetén jóváírjuk a számlán a teljes összeget.)
 • A falban vezetett csövezés bruttó 5 500 Ft/méter (Az ár a tégla/ytong fal kivésését és a sitt bezsákolását foglalja magában. A fal helyreállítási költségeit nem tartalmazza.)

Kérdése van? Több információra van szüksége? Profi szakembert keres?

Kérjen visszahívást, írjon nekünk! 

Klíma